VDMFK - Vereinigung der Mund- und Fussmalenden
Künstler in aller Welt, e. V.

Felépítés és nyereség

A VDMFK szervezeti felépítése

A szájjal és lábbal festő művészek nemzetközi egyesületének irányítása a „demokratikus szövetség” elvei szerint történik. Minden tag jogosult arra, hogy részt vegyen az egyesület vezetésének jellegéről és a tulajdonviszonyokról szóló döntések meghozatalában.
Nem mindenki szeretne közvetlenül részt venni az egyesület ügyvezetésében, bár egy ilyen jellegű szabályozás földrajzi és egészségügyi okokból amúgy sem lenne célszerű. Ezért a tagok borítékos szavazás útján küldötteket választanak, akik érdekeiket képviselik.

Az igazgatási eljárásokat az alapszabályzat szabályozza. Az alapszabályzat értelmében háromévente legalább egyszer küldöttközgyűlést kell tartani. Valójában eddig jóval több küldöttközgyűlésre került sor.

Az egyesület a választások szempontjából a következő körzetekre osztotta fel a világot: Európa, Afrika és Közel-Kelet; Észak- és Dél-Amerika; Távol-Kelet; Ausztrália és Óceánia. Minden egyes körzet öt-öt tagonként legalább egy küldöttet delegál a küldött közgyűlésbe.

Nyereség a művészek számára

A művészek főleg az egyesület pénzügyi céljaiból profitálnak. Az egyesület tagjaiként a művészeti iskolai hallgatók ösztöndíjban részesülnek, amelynek az a célja, hogy a különböző anyagokra, az oktatásra, stb. fordítandó pénzeszközök biztosítása révén elősegítse festői tudásuk növelését. Ezáltal lehetőséget kapnak arra, hogy társult vagy teljes jogú tagokként csatlakozzanak az egyesülethez. Ahogy nő egy művészeti hallgató művészi tudása, úgy növekszik párhuzamosan az ösztöndíj nagysága is.

Amint egy hallgató művészi tudása eléri egy nem rokkant hivatásos művész művészi színvonalát, társult vagy teljes jogú tagságot adományoznak neki.
Ez azt jelenti, hogy az egyesület adott tagja élete végéig havi díjazásban részesül, méghozzá tekintet nélkül arra, hogy esetleg állapotának romlása miatt nem tud több képet értékesíteni.

Tudvalevő, hogy a rokkantaknak nagy árat kell fizetniük függetlenségükért, de az ismertetett díjazásnak köszönhetően a rokkant művészeknek nem kell többé aggódniuk sorsuk végett, ha egészségi állapotuk romlása miatt már nem tudnak festeni. Különösen érvényes ez azokra nézve, akik életük során rendszeres segítségre szorulnak.

A tagságnak köszönhetően a művészek a festészetre összpontosíthatnak, és biztosak lehetnek abban, hogy nagy tapasztalattal rendelkező nem rokkant szakemberek a lehető legmegfelelőbb módon képviselik üzleti érdekeiket, így megszabadulhatnak pénzügyi gondjaiktól. Az egyesület tagjai és művészeti hallgatói számára biztosítja a lehetőséget a találkozásra, a kölcsönös tapasztalatcserére és az egymástól való tanulásra. A művészek konferenciákon, kiállításokon vagy műhelymunka keretében találkozhatnak, és barátságot köthetnek egymással. A VDMFK fennállásának 50 éve során számtalan ilyen jellegű nemzetközi rendezvényre került sor.