VDMFK - Vereinigung der Mund- und Fussmalenden
Künstler in aller Welt, e. V.

Umělci na celém světě

Kdo jsou členové VDMFK?
Kde žijí umělci VDMFK?
Jaké různé malířské techniky tito umělci používají?
Jakým způsobem se o VDMFK dozvěděli?


Odpovědi na tyto a mnohé jiné otázky najdete

Umělce, o které se zajímáte, si můžete vyhledat buď podle země jejich původu, nebo podle jmen. Členové VDMFK se zde prezentují formou stručného životopisu a výběru ze své tvorby. Zajímavosti a poutavá nahlédnutí do života našich umělkyň a umělců nabízejí rovněž filmové portréty, které si můžete vyvolat online. Průběžně se zpracovávají nová videa o umělcích, proto se vyplatí stránky umělců neustále sledovat.

Prostřednictvím "in memoriam" vzpomínáme na všechny ty umělce VDMFK, bez jejichž cenné a rozhodující budovatelské práce by sdružení dnes nemohlo být tím, čím je.