VDMFK - Vereinigung der Mund- und Fussmalenden
Künstler in aller Welt, e. V.

English

Umělci na celém světě

Kdo jsou členové VDMFK?
Kde žijí umělci VDMFK?
Jaké různé malířské techniky tito umělci používají?
Jakým způsobem se o VDMFK dozvěděli?


Odpovědi na tyto a mnohé jiné otázky najdete

Umělce, o které se zajímáte, si můžete vyhledat buď podle země jejich původu, nebo podle jmen. Členové VDMFK se zde prezentují formou stručného životopisu a výběru ze své tvorby. Zajímavosti a poutavá nahlédnutí do života našich umělkyň a umělců nabízejí rovněž filmové portréty, které si můžete vyvolat online. Průběžně se zpracovávají nová videa o umělcích, proto se vyplatí stránky umělců neustále sledovat.

Prostřednictvím "in memoriam" vzpomínáme na všechny ty umělce VDMFK, bez jejichž cenné a rozhodující budovatelské práce by sdružení dnes nemohlo být tím, čím je.