VDMFK - Vereinigung der Mund- und Fussmalenden
Künstler in aller Welt, e. V.

English

Složení a prospěch

Organizační struktura VDMFK

Celosvětové sdružení malířů malujících ústy a nohama, evidovaný spolek má charakter „demokratického společenství“. Všichni členové mohou spolurozhodovat o způsobu vedení spolku a o vlastnických poměrech všech. Ne každý by se rád přímo podílel na managementu sdružení, přičemž takové uspořádání by vzhledem ke geografickým a zdravotním podmínkám beztak nebylo účelné. Z tohoto důvodu volí členové korespondenční formou delegáty, kteří zastupují jejich zájmy.

Správní řízení upravují stanovy. Podle stanov musí v období tří let proběhnout minimálně jedno shromáždění delegátů. Ve skutečnosti se takových shromáždění koná daleko více.

Pro volební účely sdružení rozděluje svět na následující regiony: Evropa, Afrika a Blízký východ; Severní a Jižní Amerika; Dálný východ; Australasie a Oceánie. Každý region vysílá minimálně jednoho delegáta na každých pět členů.

Prospěch pro umělce

Umělci profitují především z finančních cílů sdružení. Studenti dostávají jako členové stipendia, která je formou poskytování prostředků na materiály, vzdělávání atd. mají podporovat při zvyšování jejich malířské úrovně. Tím získávají možnost vstoupit do sdružení jako přidružení členové nebo plnoprávní členové. S růstem umělecké úrovně studenta se zvyšuje také stipendium.

Jakmile student dosáhne úrovně, která je srovnatelná s úrovní profesionálního umělce bez tělesného postižení, je mu poskytnut status přidruženého člena nebo plnoprávného člena. To znamená, že tento člen doživotně dostává měsíční honorář, a to nezávisle na tom, zda zhoršení jeho postižení povede k tomu, že už nebude schopen sdružení dodávat žádné další obrázky na prodej.

Tento honorář odstraňuje největší obavu, která tělesně postižené umělce trápí - totiž strach z toho, že v důsledku zhoršení zdravotního stavu už nebudou moci malovat, protože cena za nezávislost pro lidi s postižením je vysoká. To platí zejména pro ty, kteří jsou schopni samostatného života pouze za předpokladu pravidelné pomoci.

Díky členství se umělci mohou soustředit na malování a přitom mít jistotu, že o jejich obchodní zájmy pečují zkušení pracovníci bez postižení v souladu s jejich přáními, a zároveň se mohou oprostit od finančních starostí. Sdružení svým členům a studentům nabízí možnost setkávání se, vzájemné výměny zkušeností a učení se jeden od druhého. V rámci konferencí, výstav nebo workshopů se spolu mohou scházet a navazovat přátelství. Během 50leté existence VDMFK byl zorganizován bezpočet takových mezinárodních akcí.