VDMFK - Vereinigung der Mund- und Fussmalenden
Künstler in aller Welt, e. V.

English

50 let VDMFK

Již půl století podporuje Celosvětové sdružení malířů malujících ústy a nohama, evidovaný spolek nanejvýš úspěšně umělce, kteří v důsledku tělesného postižení nebo onemocnění nemohou svá umělecká díla vytvářet rukama, ale pomocí úst nebo nohou.

Stručné shrnutí založení VDMFK najdete pod bodem menu "historie". Jsou zde zachyceny zajímavosti ze života a tvorby členů předsednictva a prezidentů VDMFK, stejně jako ohlédnutí za oslavami 50. výročí v rakouském hlavním městě Vídni. Veškeré práce, vystavené v průběhu oslav ve vídeňské Albertině, si můžete prohlédnout v naší online galerii.