VDMFK - Vereinigung der Mund- und Fussmalenden
Künstler in aller Welt, e. V.

Čeští umělci

Nakladatelství UMÚN podporuje v malířské tvorbě současně 9 stipendistů Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama. Spojuje je stejný osud jako dalších 650 malířů, žijících 60 zemích světa. Tito lidé jsou v každodenním životě závislí na pomoci druhých lidí. Úrazem, nemocí, či vrozenou vadou ztratili tvořivou schopnost rukou a jsou upoutáni na invalidní vozík. Sdružení jim umožnilo nežít v izolaci a nečinnosti. Realizují se v malování, které je pro některé z nich jedinou možností pohybu a každodenní prací. Kromě pana Petra Šrámka malují ústy. Pokud máte možnost se s nimi setkat osobně na výstavě, odložíte lítost, neboť jejich obrazy odhalí jejich vnitřní sílu, jak se vypořádávají s každodenními překážkami.

Získají si váš obdiv a úctu. Jednotlivě vám přiblížíme jejich osudy a hlavně představíme jejich tvorbu.