VDMFK - Vereinigung der Mund- und Fussmalenden
Künstler in aller Welt, e. V.

Ustrojstvo i korist

Organizacijska struktura VDMFK

Registrirana udruga umjetnika koji slikaju ustima i nogama iz cijeloga svijeta vodi se kao "demokratsko društvo". Svi članovi mogu suodlučivati o načinu rukovođenja i vlasničkim odnosima.

Svaka osoba ne želi biti izravno uključena u poslovodstvo, pri čemu takva regulativa i inače ne bi bila svrsishodna zbog geografskih i zdravstvenih razloga. Zato članovi pismenim glasovanjem biraju delegate koji predstavljaju njihove interese.

Upravni postupci se reguliraju statutima. Prema statutima se u roku od tri godine mora održati najmanje jedna skupština. U stvarnosti se češće održavaju.

Radi provođenja izbora, udruga dijeli svijet na sljedeće regije: Europa, Afrika i Bliski istok, Sjeverna i Južna Amerika, Daleki istok. Australija, Azija i Oceanija. Svaka regija šalje najmanje jednog delegata za svakih pet članova.

Korist za umjetnike

Umjetnici profitiraju uglavnom od financijske dobiti udruge. Studenti, članovi Udruge, dobivaju stipendije koje im omogućuju nabavu sredstava za materijale, naobrazbu te za potporu pri usavršavanju tehnike slikanja. Time dobivaju mogućnost za pristup Udruzi kao pridruženi ili punopravni članovi. Umjetničkim usavršavanjem studenta raste i njegova stipendija.

Čim student ostvari razinu koja se može procijeniti kao istovjetna onoj profesionalnih umjetnika bez tjelesnih nedostataka, odobrava se članstvo pridruženog ili punopravnog člana.
To znači da član doživotno dobiva mjesečni honorar, bez obzira na stanje  invalidnosti i eventualnu nemogućnost isporučivanja slika za prodaju.

Time se isključuje najveći strah koji opterećuje umjetnike s tjelesnim nedostacima – strah da zbog lošeg zdravstvenog stanja više neće moći slikati, jer je cijena neovisnosti za invalide vrlo visoka. To osobito vrijedi za one koji samo s redovitom pomoći mogu živjeti sami.

Zahvaljujući članstvu, umjetnik se može usredotočiti na slikanje i pritom biti siguran da će poslovne stvari riješiti iskusni stručnjaci bez invalidnosti u skladu s njihovim željama te ujedno biti oslobođeni financijskih briga. Udruga članovima i studentima nudi mogućnost susreta, međusobne razmjene i da uče jedni od drugih. U okviru konferencija, izložbi ili radionica mogu se susretati i graditi prijateljstva. Tijekom 50-godišnjeg postojanja VDMFK-a održane su mnogobrojne međunarodne priredbe te vrste.