VDMFK - Vereinigung der Mund- und Fussmalenden
Künstler in aller Welt, e. V.

Impresum

Udruga umjetnika koji slikaju ustima i nogama iz cijeloga svijeta (VDMFK)

FL-9494 Schaan
Postfach 818
Im Rietle 25
Kneževina Liechtenstein
Uprava: Mario Famlonga

Telefon: +423 232 11 76
Telefaks: + 423 232 75 41
E-pošta: team(at)vdmfk.com